Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań TIK w procesach biznesowych firmy, celem zwiększenia efektywności relacji B2B, B2C oraz B2E.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Niniejszym firma WATS sp z o.o.  informuje, że w wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 10.10.2017 r. Zakup i wdrożenie aplikacji do obsługi targowej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Meeting Application sp. z o.o.

 

 

 

Aleksandra Piasecka
Prezes Zarządu