Zaproszenie do skłania ofert - Dotacje Unijne 2017 r

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie przez firmę WATS Sp. z o.o. z siedzibą
w Mysłowicach na projekt pt. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań TIK w procesach biznesowych firmy WATS Sp. z o.o., celem zwiększenia efektywności relacji B2B, B2C oraz B2E”, firma zaprasza do składania ofert.