Zaproszenie do składania ofert.

Mysłowice dnia 16/12/2016 r.

W związku z wnioskiem dofinansowania przez firmę WATS Piasecki i wspólnicy s.j. z siedzibą w Mysłowicach na projekt pn.Poszerzenie oferty o innowacyjny produkt kosmetyczny o miejscowym działaniu rozgrzewającym w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 zaprasza do składania ofert. 

 

Termin:  do dnia 27.12.2016 r .

Oferty należy składać:

na adres e-mail:. KWLOSIK@WATS.PL.  lub  osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: Firma WATS Piasecki i wspólnicy s.j, ul. Obrzeżna Północna 15c, 41-400 Mysłowice  (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Osoba do kontaktu: Aleksandra Piasecka, tel.: 32 222 60 57

 

Szczegółowa specyfikacja w załączniku do pobrania. 

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do złożenia ofert zgodnie z zapytaniami znajdującym się na stronie bazy konkurencyjności:

Automat do nalewania substancji płynnych

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1014909

Zakup wagi paletowej

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1014911

Urządzenie do dozowania proszków

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1014910

Instalacja do wytwarzania mas detergentowych

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1014907

Urządzenie do insertowania kuleczek

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1014912

Szkolenie w zakresie systemu zarządzania jakością GMP

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1014906

Zakup oprogramowania do planowania produkcji

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1014908