Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań TIK w procesach biznesowych firmy WATS Sp. z o.o.

W związku ze złożeniem wniosku o  dofinansowanie  przez firmę WATS Sp. z o.o. z siedzibą  w Mysłowicach na projekt pt. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań TIK w procesach biznesowych firmy WATS Sp. z o.o., celem zwiększenia efektywności relacji B2B, B2C oraz B2E”, firma zaprasza do składania ofert zgodnie z załączonym formularzem.

 

W razie potrzeby służymy informacjami doprecyzowującymi.

 

Termin składania ofert mija  05.05.2017

 

KONTAKT: Katarzyna Senczek tel. 32 222-60-57