WYBÓR OFERENTA

Mysłowice, 16 czerwca 2017

Informacja o wyniku postępowania

Niniejszym firma WATS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 25.04.2017 najkorzystniejsze oferty złożyli :

- Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi handlowej firma FLS Szymon Polok

 

- Zakup komputerów stacjonarnych firma FLS Szymon Polok

 

- Zakup laptopów firma FLS Szymon Polok

 

- Zakup drukarek stacjonarnych firma FLS Szymon Polok

 

- Zakup drukarek igłowych firma FLS Szymon Polok

 

- Zakup serwera z oprogramowaniem serwerowym firma FLS Szymon Polok

 

- Zakup tabletów firma FLS Szymon Polok

 

- Zakup drukarek przenośnych firma FLS Szymon Polok

 

- Szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania do obsługi handlowej firma FLS Szymon Polok