Poszerzenie oferty o innowacyjny produkt kosmetyczny o miejscowym działaniu rozgrzewającym

Tytuł  projektu: Poszerzenie oferty o innowacyjny produkt kosmetyczny o miejscowym działaniu rozgrzewającym.

 

Nazwa Beneficjenta:WATS Piasecki i Wspólnicy Spółka jawna Wartość dofinansowania: 239 025,00 PLN;  całkowita wartość projektu  : 833 325,00 zł.

Króki opis:

"Planowane przedsięwzięcie polega na wdrożeniu innowacyjnego produktu w postaci maści miejscowo rozgrzewającej.

Innowację stanowi zarówno główny składnik czynny produktu jak i jego unikatowa formuła, szczególnie korzystna dla skóry osób starszych. Dla uruchomienia nowej produkcji zaplanowano zakup dedykowanej linii technologicznej z oprogramowaniem do jej planowania, umożliwiających dywersyfikację działalności firmy w stronę własnego wytwarzania mas detergentowych.Znacząco podniesie to jakość produktów (produkcja wg zasad GMP) i konkurencyjność całego przedsiębiorstwa na nowych,wymagających rynkach: farmaceutycznym a docelowo także medycznym.

Istotnie zwiększy się możliwość dalszego rozwoju własnej myśli technologicznej Wnioskodawcy i wdrażania kolejnych innowacji. Inwestycja umożliwi stworzenie dwóch nowych miejsc pracy".