Kontakt

 

WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J.

NIP 222-00-06-968
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach
pod nr 0000071095

WATS SP. z o.o.

NIP 222-07-46-843
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach
pod nr 00000145669; Kapitał zakładowy 50000 zł.
Konto bankowe:
BANK PEKAO SA o/Mysłowice
16 1240 4315 1111 0000 5298 8855

WATS Sp. z o.o. Sp. k.

NIP 222-08-94-259
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach
pod nr 0000404397ul. Obrzeżna Północna 15C, 41-400 Mysłowice

 

Sekretariat

Tel. +48 32 222 60 57
Tel. +48 32 223 42 42
Tel. +48 32 316 13 02
Fax: wew. 100

Katarzyna Senczek – Asystent Zarządu
tel. +48 32 222 60 57 wew.101
ksenczek@wats.pl 

Dział obsługi klienta
ARTYKUŁY FRYZJERSKIE

 

 

Beata Chlebowska – BOK
tel. +48/32/222-60-57 wew. 126
tel. 609-097-218
bchlebowska@wats.pl

 

Aleksandra Urbańczyk - BOK
tel. +48/32/222-60-57 wew. 207
tel. +48 601-255-026
centrala@wats.pl
aurbanczyk@wats.pl

 

Renata Wilk – BOK
tel. +48/32/222-60-57 wew. 115
tel. +48 667-945-358
rwilk@wats.pl

 

Grzegorz Kudera – Dyrektor Handlowy
tel. +48/32/222-60-57 wew. 107

gkudera@wats.pl 

Dział obsługi klienta
PRODUKCJA - MARKI WŁASNE


 

Anna Kruczek – Product Manager
tel. +48/32/222-60-57 wew. 106
tel. +48 601 329-964
akruczek@wats.pl

Klaudia Szary – Product Manager
tel. +48/32/222-60-57 wew. 106
tel. +48 665-077-290
kszary@wats.pl 

Dział sprzedaży eksportowej

 

Anna Kruczek – Export Manager
tel. +48/32/222-60-57 wew. 106
tel. +48 601 329-964
akruczek@wats.pl 

Dział produkcyjny i technologiczny


 

Sylwia Janoch – technolog
tel. +48/32/222-60-57 wew. 206
tel. +48 693-970-201
sjanoch@wats.pl

Dariusz Janik – kierownik produkcji
tel. +48/32/222-60-57 wew. 113
tel. +48 603-994-975
djanik@wats.pl 

Dział sprzedaży krajowej hurt

 

Przemysław Wadas
tel. 669-777-484
pwadas@wats.pl

 

Dział marketingu i promocji

Ewa Korepta – PR & Marketing Manager
tel. +48/32/222-60-57 wew. 110
tel. +48 601-313-515
ekorepta@wats.pl

 

Dział zakupów

Patrycja Płatkowska – Specjalista
tel. +48/32/222-60-57 wew. 105
tel. +48 601-330-942
pplatkowska@wats.pl

Aneta Turek – specjalista ds. zakupów
tel. +48 601-492-495
aturek@wats.pl 

Dział księgowy

Marzena Wadas – Główna Księgowa
tel. +48/32/222-60-57 wew. 122
mwadas@wats.pl